นวัตกรรม ดูแลสุขภาพ

 

ค้นหาพรสวรรค์จากรหัสลับบน DNA

นวัตกรรม ดูแลสุขภาพ

ค้นหาพรสวรรค์จากรหัสลับบน DNA

Health + Talent

8,900   5,900 THB

250 reports
 • พรสวรรค์จาก DNA
 • ความเสี่ยงในการเกิดโรคพื้นฐาน
 • ความไวต่ออาหารแต่ละชนิด
 • พฤติกรรมเสี่ยงในการเลือกบริโภค
 • ลักษณะและอุปนิสัยจากพันธุกรรม
 • บุคลิกภาพจากพันธุกรรม
 • ความเสี่ยงการติด Covid-19 อาการรุนแรง
 • การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวคุณ
 • การลดน้ำหนักตาม DNA
 • ผิวพรรณและความงาม
 • พาหะของโรคทางพันธุกรรม
 • สารต้านอนุมูลอิสระ
 • ความไวต่อมลพิษ
 • คุณภาพการนอนหลับ
 • And many more…

Premium Health + Talent

11,900   8,900 THB

500+ reports
 • ความเสี่ยงการเกิดมะเร็งจากพันธุกรรม
 • ความเสี่ยงการเกิดโรคจากพันธุกรรมขั้นสูง
 • การรายงานผลด้านสุขภาพ
 • การรายงานผลด้านระบบการทำงานของสมอง
 • การตอบสนองต่อยาแต่ละชนิด
 • การกำจัดสารพิษในร่างกาย
 • ปรึกษาผลตัวต่อตัวกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ฟรีอัปเดตผลไม่จำกัด
 • และอีกกว่า 500+ Reports

Premium Health + Talent

ชุดตรวจสุขภาพแบบเจาะลึกและพรสวรรค์
พร้อมปรึกษาผลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

11,900   8,900 THB

ได้รับผลวิเคราะห์จาก DNA
กว่า 500+ รายการ:

 • ความเสี่ยงการเกิดมะเร็งจากพันธุกรรม
 • ความเสี่ยงการเกิดโรคจากพันธุกรรมขั้นสูง
 • การรายงานผลด้านสุขภาพ
 • การรายงานผลด้านระบบการทำงานของสมอง
 • การตอบสนองต่อยาแต่ละชนิด
 • การกำจัดสารพิษในร่างกาย
 • ปรึกษาผลตัวต่อตัวกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ฟรีอัปเดตผลไม่จำกัด
 • และอีกกว่า 500+ Reports

Health + Talent

ชุดตรวจสุขภาพและพรสวรรค์

8,900   5,900 THB

ได้รับผลวิเคราะห์จาก DNA
กว่า 250 รายการ:

 • พรสวรรค์จาก DNA
 • ความเสี่ยงในการเกิดโรคพื้นฐาน
 • ความไวต่ออาหารแต่ละชนิด
 • พฤติกรรมเสี่ยงในการเลือกบริโภค
 • ลักษณะและอุปนิสัยจากพันธุกรรม
 • บุคลิกภาพจากพันธุกรรม
 • ความเสี่ยงการติด Covid-19 อาการรุนแรง
 • การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวคุณ
 • การลดน้ำหนักตาม DNA
 • ผิวพรรณและความงาม
 • พาหะของโรคทางพันธุกรรม
 • สารต้านอนุมูลอิสระ
 • ความไวต่อมลพิษ
 • คุณภาพการนอนหลับ
 • And many more...

ตรวจ DNA

สุขภาพและพรสวรรค์คืออะไร

Geneus คือ นวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์สุขภาพและพรสวรรค์ด้วย DNA ที่กำหนดการทำงานของสมองและร่างกายโดยตรง โดยห้องปฏิบัติการของเราที่ประเทศสหรัฐอเมริกา วิเคราะห์ผลโดยผู้เชียวชาญ ทางวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์
รายงานผลตรวจพร้อมคำแนะนำเฉพาะบุคคลจะช่วยให้คุณสามารถออกแบบสุขภาพที่ดีได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งช่วยค้นหาพรสวรรค์และศักยภาพจาก DNA เพื่อต่อยอดความสามารถให้ก้าวไกลได้อย่างรวดเร็ว

ตรวจเพียงครั้งเดียว

นำผลไปใช้ได้ตลอดชีวิต

 • ทราบความเสี่ยงสุขภาพจากปัจจัยทางพันธุกรรม
 • วางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุด
 • กำหนดโภชนาการ อาหาร และการกำลังกายที่เหมาะกับร่างกาย
 • ทราบจุดเด่นและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงาน

สิ่งที่จะได้รับ

จากการตรวจ

 • รายงานผลตรวจ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 • คำแนะนำเฉพาะบุคคลตาม DNA โดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์
 • Mobile Application ใช้งานง่าย เหมือนมีคุณหมอประจำตัว
 • ปรึกษาผลตรวจกับแพทย์หรือผู้เชียวชาญ PREMIUM
 • Update เพิ่มหัวข้อใหม่ ๆ ไม่จำกัด PREMIUM

ไขความลับจาก DNA ของคุณ

ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

ไขความลับจาก DNA ของคุณ

ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

ด้วยเทคโนโลยีที่ทีนสมัยที่สุดจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา

เพื่อให้คุณได้มั่นใจในคุณภาพของเรา ทุกตัวอย่างจะถูกทำการวิเคราะห์ในห้องปฎบัติการ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้มาตรฐาน CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988) และ CAP (College of American Pathologosts Accredited)

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

เพื่อให้คุณได้มั่นใจในคุณภาพของเรา ทุกตัวอย่างจะถูกทำการวิเคราะห์ในห้องปฎบัติการประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้มาตรฐาน CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988) และ CAP (College of American Pathologosts Accredited)

6 มาตรฐาน ของ Geneus™

 • ห้อง Lab มาตรฐานสากล CAP และ CLIA ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
 • อุปกรณ์ตรวจนำเข้าจากแคนนาดารับรองโดย FDA สหรัฐอเมริกา
 • วิเคราะห์ผลดดยทีมแพทย์และผู้เชียวชาญ
 • มีทีมงานวิจัยทางวิทยาศสตร์พันธุศาสตร์และการแพทย์รองรับ
 • ตรวจยีนจำนวนกว่า 20,000 ยีน เพื่อความแม่นยำที่มากกว่าการตรวจเพียงไม่กี่ยีน
 • ปรักษาผลตรวจกับคุณหมอ วางแผนส่งเสริมพัฒนาการอย่างตรงจุด

มาค้นพบว่า

DNA บอกอะไรกับคุณ

ยีนพรสวรรค์

ยีนเสี่ยงมะเร็ง

วิตามินที่ต้องการ

การเผาผลาญของร่างกาย

แร่ธาตุที่ต้องการ

ความเสี่ยงโรคจากพันธุกรรม

กระบวนการขับสารพิษ

ความเสี่ยงติดโควิด-19อาการรุนแรง

พาหะโรคทางพันธุกรรม

พูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์

การตอบสนองและการแพ้ยา

Pollution sensitivity

ความไวต่อมลพิษในอากาศ

การนอนหลับเฉพาะบุคคล

ผิวพรรณและการดูแล

ความไวต่ออาหารแต่ละชนิด

Sports performance

การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวคุณ

การลดนำ้หนักตาม DNA

ลักษณะและพฤติกรรมจากพันธุกรรม

บุคลิกและนิสัย จาก DNA

mare

และอื่น ๆ อีกมากมาย

คำบอกเล่าจากผู้ใช้งานจริง