เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ให้คุณเข้าใจสุขภาพของตัวเอง ลึกถึงระดับ DNA

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ และโครงการจีโนมมนุษย์ (Human Genome Project) ที่เสร็จสิ้นในปีพ.ศ. 2546 ทำให้สิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ กลับเป็นไปได้สำหรับมวลมนุษยชาติ เราสามารถถอดรหัสที่ซ่อนอยู่ใน DNA ของมนุษย์ เพื่อไขความลับเกี่ยวกับกลไกการทำงานของร่างกายรวมถึงจิตใจ ซึ่งถูกควบคุมโดยพันธุกรรม

พันธกิจของ จีเนียส คือการคำนึงถึงประโยชน์ทางด้านสุขภาพของทุกคน และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ด้วยหน้าที่ของเราในการทำให้เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ DNA เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ข้อมูลจาก DNA ของตนเองเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวไปสู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

สุขภาพดี คุณออกแบบได้

การตรวจวิเคราะห์ผล DNA ของเรามีเป้าหมายคือ ช่วยให้ลูกค้าออกแบบสุขภาพของตนเองในอนาคตได้ โดยเริ่มจากการนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และพันธุศาสตร์การแพทย์มาปรับใช้ในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ด้วยคำแนะนำตามผลวิเคราะห์ DNA ที่ได้รับจากเรา ลูกค้าสามารถตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของตนเองได้ดีขึ้น – ยกตัวอย่างเช่น อาหารชนิดใดที่ควรรับประทานหรือควรหลีกเลี่ยง ควรออกกำลังกายประเภทไหน – เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งโรคบางโรคนั้น กว่าจะตรวจพบ อาจลุกลามร้ายแรงเกินเยียวยา

ลูกค้าสามารถนำผลการตรวจวิเคราะห์ DNA ไปปรึกษาแพทย์ นักโภชนาการ และที่ปรึกษาด้านสุขภาพของเรา เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมในการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของตนเอง

ร่วมเป็นหนึ่งในการค้นพบครั้งใหม่!

ทีมนักวิจัยของเรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสนับสนุนการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับบทบาทของพันธุกรรมที่ส่งผลให้เกิดภาวะและโรคต่างๆ ความร่วมมือทางด้านการวิจัยจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่อนาคตทางการแพทย์ในการป้องกันและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากยิ่งขึ้น

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยได้ที่นี่

Meet Our Co-Founders

Screen Shot 2562-07-11 at 17_edited_p

Dr. Arnond Kitnitchee

Managing Director
Your health is more than
your last check up.
Screen Shot 2562-07-11 at 17_edited(1)_p

Dr. Lukkaet Laoprapaipan

Chief Medical Officer
We are committed to evolve the standard for personalized health assessment.
Screen Shot 2562-07-11 at 17_55_edited_p_p

Bun Suwanparsert

Chief Technology Officer
Our goal is to advance the analytic platform for personalized healthcare.
S__97017880_edited_p

Akkala Nakbunlung

Business Development Director
DNA testing must be accessible to all of Thai people

Advisory

S__127410179_edited_edited_p

Dr. Kornthep Sukyukon

Master’s Degree from University of Michigan. Focus in organization ananlysis and VC.
819405_edited_edited_p

Natchaphon Suesatsakul

Master’s Degree form Boston University, Strong finance professional. Focus in fintech and startup
68815494_463936544185907_538046358220072_p

Pat Boonyarittipong

Master’s Degree from Stanford University, Program executive manager at Microsoft, Redmond WA
75241160_414106512875135_948363950443986_p

Dr. Phawis Thammasorn

PhD from University of Southern California. Specialize in AI, Machine Learning and Data Mining on medical and clinical diagnosis and research