talent genes

พรสวรรค์ คือ ของขวัญจาก DNA ของเด็กๆ แต่ละคน เพราะ DNA เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายของเรา

 

พรสวรรค์ คือ ของขวัญจาก DNA ของเด็กๆ แต่ละคน เพราะ DNA เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายของเรา ตั้งแต่รูปร่างหน้าตาลักษณะภายนอก กลไกการทำงานภายในร่างกาย การตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว รวมถึงมีผลต่อพฤติกรรมและความถนัดของเราแต่ละคน

ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมในปัจจุบัน ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุยีนที่มีอิทธิพลต่อพรสวรรค์ของเด็กแต่ละคนได้ ไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์ด้านดนตรี ภาษา ความจำ การคำนวณ และพรสวรรค์ด้านอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นการค้นพบพรสวรรค์ของบุตรหลานตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อวางแผนพัฒนาทักษะตามความถนัดของลูกน้อย จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวคุณพ่อคุณแม่อีกต่อไป

 

 

รู้พรสวรรค์จาก DNA ก็เหมือนรู้แนวข้อสอบของชีวิตล่วงหน้า

 

โมสาร์ท เริ่มฝึกเล่นเปียโนเมื่ออายุ 3 ขวบ

 

มีคำกล่าวที่ว่า “ควรปล่อยให้เด็กได้เรียนรู้เองว่าพวกเขามีความถนัดในสิ่งไหน” แต่ในความเป็นจริงของสังคมในยุคปัจจุบัน การปล่อยให้เด็กเรียนรู้เพื่อค้นพบความถนัดของตนเองนั้นอาจต้องใช้เวลานาน และจำเป็นต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง ซึ่งอาจทำให้เด็กสูญเสียโอกาสสำคัญของชีวิตที่จะได้รับการพัฒนาทักษะนั้นๆ ตั้งแต่อายุน้อยนั้นไป

งานวิจัยพบว่า การก้าวสู่ความเป็นอัจฉริยะในด้านต่างๆ นอกจากพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้ว การฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะตั้งแต่อายุยังน้อยก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กัน ยกตัวอย่างเช่น อัจฉริยะทางด้านดนตรีระดับโลกอย่าง โมสาร์ท นอกจากโมสาร์ทจะมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีแล้ว ปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จก็คือ การฝึกฝนตั้งแต่อายุยังน้อย โดยโมสาร์ทเริ่มเรียนรู้และฝึกฝนการเล่นเปียโนเมื่อเขาอายุเพียง 3 ขวบเท่านั้น

การบังคับในสิ่งที่ลูกไม่ถนัดส่งผลเสียอย่างไร?

 

 

แต่เดิมนั้น ผู้ปกครองมักจะใช้วิธีการการส่งเสริมทักษะของลูกตามแบบแผนของคนส่วนใหญ่ หรือการส่งเสริมลูกน้อยโดยวิธีการ “ลองผิดลองถูก” ซึ่งในความเป็นจริงนั้น เด็กแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์หรือความถนัดเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการใช้วิธีการลองผิดลองถูกหรือการดาคเดาในการตัดสินทิศทางการพัฒนาลูกน้อย อาจทำให้ลูกน้อยเกิดความกดดัน ความเครียด ความรู้สึกต่อต้าน และอาจสูญเสียความมั่นใจในตนเองไปหากทำได้ไม่ดีพอหรือทำได้ไม่ดีเท่าเพื่อนๆ เพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ทักษะที่พวกเขาถนัดหรือไม่ตรงกับพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่

นอกจากนี้การลองผิดลองถูกแบบเดิมยังอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลาน จนเกิดเป็นปัญหาภายในครอบครัวตามมาได้

การส่งเสริมทักษะตามความถนัดของลูกน้อย เป็นการเสริมแรงทางบวกชั้นเยี่ยม

เด็กทุกคนล้วนต้องการกำลังใจหรือคำชมเชยทั้งสิ้น ตามหลักจิตวิทยาเราจะเรียกว่า Positive reinforcement หรือ “การเสริมแรงทางบวก” ยกตัวอย่างเช่น ครูกล่าวคำชมเชยนักเรียนที่ตอบคำถามในชั้นเรียนได้ การเสริมแรงทางบวกนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้และทำสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆ

การวางแผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้ตรงกับพรสวรรค์หรือความถนัดของลูกน้อย เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่พวกเขาสามารถทำสิ่งนั้นได้ดี และเมื่อได้รับคำชมเชยจากบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการเสริมแรงทางบวก ที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะนั้นๆ จนกระทั่งประสบความสำเร็จ

ชุดตรวจพรสวรรค์ที่มีความแม่นยำ และได้รับการรับรองมาตรฐานดีที่สุดในประเทศไทย

ด้วยอุปกรณ์เก็บตัวอย่างนำเข้าจากประเทศแคนาดา ที่ได้รับมาตรฐานดีที่สุดในโลก รับรองโดย FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา และห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ CAP accredited และ CLIA certified ทำให้การค้นหาพรสวรรค์จาก DNA ด้วยชุดตรวจ Geneus™ DNA Test มีความแม่นยำสูงถึง 99% ช่วยถอดรหัส DNA เพื่อปลดล็อคศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของลูกน้อย และนำพรสวรรค์เฉพาะตัวที่พวกเขามีมาใช้ในการส่งเสริมให้ลูกก้าวสู่ความเป็นอัจริยะได้ตั้งแต่อายุยังน้อย โดยไม่ต้องใช้วิธีการลองผิดลองถูกแบบเดิมอีกต่อไป

 

 

สุขภาพของลูกน้อยก็สำคัญไม่แพ้กัน

 

 

เพราะสุขภาพกายที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่สำคัญไม่แพ้ศักยภาพหรือพรสวรรค์ของลูกน้อย ทีมงาน Geneus™ ได้เล็งเห็นถึงจุดนี้ จึงได้รวบรวมรายการตรวจวิเคราะห์สุขภาพอีกกว่า 500+ รายการเข้าไว้ในชุดตรวจพรสวรรค์ Geneus™ DNA Test นี้ด้วย ซึ่งผลตรวจที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเช่นกัน เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจบุตรหลานของท่านเพิ่มเติมหลายๆ ครั้ง

ด้วยรายงานผลตรวจที่อ่านเข้าใจง่าย พร้อมทั้งเคล็ดลับ คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตาม DNA ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ช่วยในการวางแผนส่งเสริมและดูแลลูกน้อย ให้พวกเขาได้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ พร้อมสำหรับการเติบโตอย่างแข็งแรงทั้งกายและใจ

 

ท่านสามารถสั่งซื้อชุดตรวจวิเคราะห์พรสวรรค์ และสุขภาพจาก DNA ได้ที่นี่

ราคาเริ่มต้นเพียง 5,900 บาท (หรือ 590 บาท/เดือน)
ไม่มีค่าธรรมเนียม! ชำระผ่านบัตรเครดิต และ ผ่อนชำระ 0% 10 เดือน