Research Collabaration

ท่านสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อติดต่อสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัย

บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด

37/1 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10260

support@geneusdna.com

02-010-0489

Geneus wo slogan.png

บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด

North America  :

800 5th Avenue, Seattle, WA 98104, USA

ประเทศไทย  :

37/1 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10260

icon-email.png
icon-phone.png

02-010-0489

064-795-5959

icon-line.png