คนเรามักใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตหมดไปกับการลองผิดลองถูก เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด แต่ในหลายครั้ง ประสบการณ์เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถตอบโจทย์ที่จำเพาะเกี่ยวกับตัวเราได้ 

 

    การรู้จักตัวเองลึกถึงระดับ DNA จะช่วยให้คุณดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุด โดยสามารถปรับไลฟ์สไตล์ให้
เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุด เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของตัวคุณเอง

การตรวจ DNA คืออะไร?

คำตอบอยู่ใน DNA ของคุณ

สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid; DNA) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต และถูกส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ ไปยังรุ่นลูกหลาน

แต่ละขั้นของบันไดเวียน DNA นี้ เกิดขึ้นจากการจับคู่กัน
ของไนโตรเจนเบส
(nitrogenous base) ซึ่งเบสในดีเอ็นเอ (DNA) มี 4 ชนิด ได้แก่ อะดีนีน (adenine, A), ไซโทซีน (cytosine, C), กัวนีน (guanine, G) และไทมีน (thymine, T) การเรียงตัวของเบสทั้งสี่ชนิดนี้บนสายดีเอ็นเอ (DNA)
ทำให้เกิดเป็นรหัสที่ประกอบด้วย 4 ตัวอักษร:
ACGT เรียกว่า “รหัสพันธุกรรม” (genetic code)

คนเราทุกคนมีลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ (DNA)
ที่เหมือนกันกว่า 99.9%

การแปรผันของลำดับดีเอ็นเอที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เรียกว่า “สนิปส์” หรือ SNPs (single nucleotide polymorphism) จากข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่า ความแตกต่างทางพันธุกรรมในแต่ละตำแหน่งนี้ ส่งผลให้มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องสุขภาพ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และรูปร่างลักษณะภายนอก

ดีเอ็นเอ (DNA) มีรูปร่างเป็นเกลียวคู่

คล้ายบันไดที่บิดตัวทางขวา 

ภายในเซลล์ 1 เซลล์ของคนเรา ประกอบด้วยรหัสพันธุกรรมที่มีลำดับเบสเรียงต่อกันกว่า 3 พันล้านคู่เบส และหากอ่านตัวอักษรเหล่านี้วินาทีละ 1 ตัวอักษร ต้องใช้เวลาถึง 95 ปี จึงจะอ่านครบ

ความแตกต่างของลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ (DNA) เพียง 0.1% ที่เหลือนี้เอง ที่ทำให้เราแต่ละคนแตกต่างกัน

จีเนียส ทำหน้าที่ถอดรหัส “สนิปส์” (SNPs) บนสายดีเอนเอ (DNA) เพื่อข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และสร้างเป็นรายงานสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และมีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับ

คุณจะได้รับรายงานสุขภาพตามชุดตรวจดีเอ็นเอ
ที่คุณเลือก – ตั้งแต่เรื่องการแพ้น้ำตาลแลคโตส
(lactose intolerance) ไปจนถึงความสามารถของร่างกาย
ในการนำวิตามินแต่ละชนิดไปใช้

ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากพันธุกรรม ก็มีผลเช่นกัน

  • ดีเอ็นเอ (DNA) เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดโรคหรือภาวะต่างๆ

  • ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากพันธุกรรม เช่น พฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ รวมถึงสภาพแวดล้อม มีผลเช่นกัน สามารถทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนั้นๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ 

  • การตรวจดีเอ็นเอไม่ใช่การวินิจฉัย แต่จะทำให้คุณทราบถึงความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดโรค

  • การรับรู้ความเสียงตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม

  • ยกตัวอย่างเช่น หากการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA) ของคุณพบว่า ร่างกายสลายคาเฟอีนได้ช้ากว่าคนทั่วไป คาเฟอีนที่ตกค้างอยู่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

  • เมื่อทราบถึงความเสี่ยงนี้ของคุณเองแล้ว คุณก็สามารถเลือกที่จะจำกัดปริมาณคาเฟอีนที่ได้รับในแต่ละวัน หรือเลือกดื่มกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน (decaffeinated coffee) แทน เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

มาตรฐานคุณภาพที่โดดเด่นของเรา

เราใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ (saliva collection kit) ที่ได้ผ่านการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างดีเอ็นเอทุกๆ ตัวอย่าง ได้รับการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CLIA และ CAP Accredited ของประเทศสหรัฐอเมริกา

Genotyping และ Next Generation Sequencing เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA) ที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ 

นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญของเรา ได้พัฒนารายงานข้อมูลสุขภาพ รวมถึงคำแนะนำที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ ภายใต้ขั้นตอนที่เข้มงวด

รายงานผลการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA) เฉพาะบุคคล ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และอ้างอิงมาจากงานวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ในกลุ่ม genome -wide association studies (GWAS) , ClinVar, OMIM, PharmGKB

เราวิเคราะห์ดีเอ็นเอของคุณอย่างไร

เทคโนโลยีที่เราใช้ในการวิเคราะห์ เรียกว่า “genotyping” ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์หาความแตกต่างของลำดับเบสที่ตำแหน่งหนึ่งๆ บนสายดีเอ็นเอ (DNA) ที่เรียกว่า “สนิปส์” หรือ SNPs (single nucleotide polymorphisms) 

 

สนิปส์ (SNPs) หรือการเปลี่ยนแปลงของเบสที่ตำแหน่งหนึ่งๆ นั้นเองที่ทำให้เราแต่ละคนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะภายนอก และส่งผลต่อการเกิดโรคหรือภาวะทางสุขภาพต่างๆ 

 

ห้องปฏิบัติการของเราทำการสกัดดีเอ็นเอ (DNA) ออกมาจากเซลล์ในตัวอย่างน้ำลาย และเทคโนโลยีที่เราใช้ในในการวิเคราะห์ genotyping คือ MassArray® System ที่ได้รับการรับรองด้านความถูกต้องและแม่นยำ

Geneus wo slogan.png

บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด

North America  :

230 M L King Jr Way East, Seattle, WA 98112, USA

ประเทศไทย  :

37/1 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10260

icon-email.png
icon-phone.png

02-010-0489

064-795-5959

icon-line.png