คนเรามักใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตหมดไปกับการลองผิดลองถูก เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด แต่ในหลายครั้ง ประสบการณ์เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถตอบโจทย์ที่จำเพาะเกี่ยวกับตัวเราได้ 

 

    การรู้จักตัวเองลึกถึงระดับ DNA จะช่วยให้คุณดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุด โดยสามารถปรับไลฟ์สไตล์ให้
เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุด เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของตัวคุณเอง

การตรวจ DNA คืออะไร?

คำตอบอยู่ใน DNA ของคุณ

สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid; DNA) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต และถูกส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ ไปยังรุ่นลูกหลาน

แต่ละขั้นของบันไดเวียน DNA นี้ เกิดขึ้นจากการจับคู่กัน
ของไนโตรเจนเบส
(nitrogenous base) ซึ่งเบสในดีเอ็นเอ (DNA) มี 4 ชนิด ได้แก่ อะดีนีน (adenine, A), ไซโทซีน (cytosine, C), กัวนีน (guanine, G) และไทมีน (thymine, T) การเรียงตัวของเบสทั้งสี่ชนิดนี้บนสายดีเอ็นเอ (DNA)
ทำให้เกิดเป็นรหัสที่ประกอบด้วย 4 ตัวอักษร:
ACGT เรียกว่า “รหัสพันธุกรรม” (genetic code)

คนเราทุกคนมีลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ (DNA)
ที่เหมือนกันกว่า 99.9%

การแปรผันของลำดับดีเอ็นเอที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เรียกว่า “สนิปส์” หรือ SNPs (single nucleotide polymorphism) จากข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่า ความแตกต่างทางพันธุกรรมในแต่ละตำแหน่งนี้ ส่งผลให้มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องสุขภาพ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และรูปร่างลักษณะภายนอก

ดีเอ็นเอ (DNA) มีรูปร่างเป็นเกลียวคู่

คล้ายบันไดที่บิดตัวทางขวา 

ภายในเซลล์ 1 เซลล์ของคนเรา ประกอบด้วยรหัสพันธุกรรมที่มีลำดับเบสเรียงต่อกันกว่า 3 พันล้านคู่เบส และหากอ่านตัวอักษรเหล่านี้วินาทีละ 1 ตัวอักษร ต้องใช้เวลาถึง 95 ปี จึงจะอ่านครบ

ความแตกต่างของลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ (DNA) เพียง 0.1% ที่เหลือนี้เอง ที่ทำให้เราแต่ละคนแตกต่างกัน

จีเนียส ทำหน้าที่ถอดรหัส “สนิปส์” (SNPs) บนสายดีเอนเอ (DNA) เพื่อข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และสร้างเป็นรายงานสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และมีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับ

คุณจะได้รับรายงานสุขภาพตามชุดตรวจดีเอ็นเอ
ที่คุณเลือก – ตั้งแต่เรื่องการแพ้น้ำตาลแลคโตส
(lactose intolerance) ไปจนถึงความสามารถของร่างกาย
ในการนำวิตามินแต่ละชนิดไปใช้

ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากพันธุกรรม ก็มีผลเช่นกัน

  • ดีเอ็นเอ (DNA) เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดโรคหรือภาวะต่างๆ

  • ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากพันธุกรรม เช่น พฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ รวมถึงสภาพแวดล้อม มีผลเช่นกัน สามารถทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนั้นๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ 

  • การตรวจดีเอ็นเอไม่ใช่การวินิจฉัย แต่จะทำให้คุณทราบถึงความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดโรค

  • การรับรู้ความเสียงตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม

  • ยกตัวอย่างเช่น หากการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA) ของคุณพบว่า ร่างกายสลายคาเฟอีนได้ช้ากว่าคนทั่วไป คาเฟอีนที่ตกค้างอยู่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

  • เมื่อทราบถึงความเสี่ยงนี้ของคุณเองแล้ว คุณก็สามารถเลือกที่จะจำกัดปริมาณคาเฟอีนที่ได้รับในแต่ละวัน หรือเลือกดื่มกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน (decaffeinated coffee) แทน เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

มาตรฐานคุณภาพที่โดดเด่นของเรา

เราใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ (saliva collection kit) ที่ได้ผ่านการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างดีเอ็นเอทุกๆ ตัวอย่าง ได้รับการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CLIA และ CAP Accredited ของประเทศสหรัฐอเมริกา

Genotyping และ Next Generation Sequencing เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA) ที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ 

นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญของเรา ได้พัฒนารายงานข้อมูลสุขภาพ รวมถึงคำแนะนำที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ ภายใต้ขั้นตอนที่เข้มงวด

รายงานผลการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA) เฉพาะบุคคล ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และอ้างอิงมาจากงานวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ในกลุ่ม genome -wide association studies (GWAS) , ClinVar, OMIM, PharmGKB

เราวิเคราะห์ดีเอ็นเอของคุณอย่างไร

เทคโนโลยีที่เราใช้ในการวิเคราะห์ เรียกว่า “genotyping” ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์หาความแตกต่างของลำดับเบสที่ตำแหน่งหนึ่งๆ บนสายดีเอ็นเอ (DNA) ที่เรียกว่า “สนิปส์” หรือ SNPs (single nucleotide polymorphisms) 

 

สนิปส์ (SNPs) หรือการเปลี่ยนแปลงของเบสที่ตำแหน่งหนึ่งๆ นั้นเองที่ทำให้เราแต่ละคนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะภายนอก และส่งผลต่อการเกิดโรคหรือภาวะทางสุขภาพต่างๆ 

 

ห้องปฏิบัติการของเราทำการสกัดดีเอ็นเอ (DNA) ออกมาจากเซลล์ในตัวอย่างน้ำลาย และเทคโนโลยีที่เราใช้ในในการวิเคราะห์ MicroArray genotyping and Next Generation Sequencing(NGS) ที่ได้รับการรับรองด้านความถูกต้องและแม่นยำ ด้วยมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับโลก CAP Accredited  และ CLIA Certified

Geneus wo slogan.png

บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด

North America  :

800 5th Avenue, Seattle, WA 98104, USA

ประเทศไทย  :

37/1 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10260

icon-email.png
icon-phone.png

02-010-0489

064-795-5959

icon-line.png