exercise

ในสังคมปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่ทุกคนควรมีสุขภาพที่แข็งแรง การจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้น อยู่ที่การเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ การพักผ่อนที่เพียงพอ และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ในสังคมปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่ทุกคนควรมีสุขภาพที่แข็งแรง การจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้น อยู่ที่การเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ การพักผ่อนที่เพียงพอ และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทุกวันนี้เรานิยมออกกำลังกายกันมากขึ้น รักสุขภาพกันมากขึ้น สังเกตได้จากตลาดอุปกรณ์กีฬาโตขึ้นมาก งานวิ่งต่างๆ ที่มีจัดบ่อยครั้ง คนเข้าฟิตเนสกันมากขึ้น วันนี้ เรามียีน ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย และกีฬามาฝากครับ มาดูกันว่า น่าสนใจมากแค่ไหน

ยีน ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย และ กีฬา

สำหรับด้านล่างจะเป็นตาราง ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย จะทำให้เรารู้ limit ของตัวเอง ว่าสามารถออกกำลังกายได้ดี มากน้อยเท่าไร ร่างกายเราเหมาะกับการออกกำลังกายชนิดไหน ชนิด วิ่งมาราธอน หรือ เพาะกาย โอกาสเกิดการบาดเจ็บของเอ็นและกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายมากน้อยเพียงไร อัตราการเผาผลาญที่ร่างกายทำได้ ซึ่งหากเราทราบผลเหล่านี้ ทำให้เราสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเอง เกิดสุขภาพที่แข็งแรงกันอย่างแน่นอนครับ

Reference: Ricki Lewis. genetic testing and treatment. Humen genetics Concepts and Application. Twelfth edition.US of America:McGraw-Hill;2018.