Rated 4.98-stars across 2K+ reviews
Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews

การตรวจ DNA คืออะไร

What is DNA

DNA สำคัญอย่างไร

DNA เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวทางชีวภาพของมนุษย์ทุกคน ซึ่งมีความหลากหลาย และเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเป็นตัวกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เช่น รูปร่าง หน้าตา พฤติกรรม ความไวต่อสิ่งต่างๆ และเรื่องสุขภาพ DNA เป็นโมเลกุลที่มีคำสั่งทางพันธุกรรมซ่อนอยู่ ซึ่งสามารถถ่ายทอดส่งต่อได้จากรุ่นสู่รุ่น นักวิทยาศาสตร์จึงมักเรียก DNA ว่าเป็น “Building block of life” หรือ “โครงสร้างพื้นฐานของชีวิต”

Discover Yourself Through Your DNA

ค้นพบตัวเองจาก Geneus DNA
ใช้เวลาเพียง 2 สัปดาห์

คนเรามักเสียเวลาหลายปี หรืออาจเกือบทั้งชีวิต เพื่อค้นหาตัวเอง ลองผิดลองถูก แต่ง่ายกว่าแน่นอนถ้าเรารู้ในสิ่งที่ถนัดจากรหัส DNA เพื่อไปสู่เป้าหมายที่เราหวังไว้ และพัฒนาเสริมในจุดที่ขาด รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ด้านสุขภาพ เช่น การปรับ Lifestyle ให้มีสุขภาพที่ดียั่งยืน หรือการเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงต่างๆ เช่น การทำประกัน หรืออื่นๆ เป็นต้น


คำตอบอยู่ใน DNA ของคุณ

The Answers Lie Within Your DNA
The Answers Lie Within Your DNA
 • สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid; DNA) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตและถูกส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกหลาน
 • ดีเอ็นเอ (DNA) มีรูปร่างเป็น เกลียวคู่คล้ายบันไดที่บิดตัวทางขวา
 • แต่ละขั้นของบันไดเวียน DNA นี้ เกิดขึ้นจากการจับคู่กันของไนโตรเจนเบส (nitrogenous base) มี 4 ชนิด ได้แก่
  – อะดีนีน (adenine, A)
  – ไทมีน (thymine, T)
  – กัวนีน (guanine, G)
  – ไซโทซีน (cytosine, C)
  การเรียงตัวของเบสทั้งสี่ เรียกว่า “รหัสพันธุกรรม” (genetic code)
 • ภายในเซลล์ 1 เซลล์ของคนเรา ประกอบด้วยรหัสพันธุกรรมที่มีลำดับเบสเรียงต่อกันกว่า 3 พันล้านคู่เบส และหากอ่านตัวอักษรเหล่านี้วินาทีละ 1 ตัวอักษร ต้องใช้เวลาถึง 95 ปี จึงจะอ่านครบ
 • คนเราทุกคนมีลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ (DNA) ที่เหมือนกันกว่า 99.9%
 • ความแตกต่างของลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ (DNA) เพียง 0.1% ที่เหลือนี้เอง ที่ทำให้เราแต่ละคนแตกต่างกัน
 • ซึ่งเรา เรียกว่า “สนิปส์” หรือ SNPs (single nucleotide polymorphism) จากข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่า ความแตกต่างทางพันธุกรรมในแต่ละตำแหน่งนี้ ส่งผลให้มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องสุขภาพ ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และรูปร่างลักษณะภายนอก
Non-Genetic Factors Also Matter

ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากพันธุกรรมก็มีผลเช่นกัน

ดีเอ็นเอ (DNA) เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดโรคหรือภาวะต่างๆ

ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากพันธุกรรม เช่น พฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ รวมถึงสภาพแวดล้อมมีผลเช่นกัน สามารถทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนั้นๆเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การตรวจดีเอ็นเอไม่ใช่การวินิจฉัย แต่จะทำให้คุณทราบถึงความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดโรค

ยกตัวอย่างเช่น หากการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA) ของคุณพบว่า ร่างกายสลายคาเฟอีนได้ช้ากว่าคนทั่วไป คาเฟอีนที่ตกค้างอยู่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

Get to Know Yourself Better

Geneus DNA

เข้าใจตัวเองลึกถึงระดับ DNA

เข้าใจตัวเองลึกถึงระดับ DNA ไปกับ Geneus DNA ผู้นำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ DNA ที่ล้ำสมัยที่สุดในไทย เราวิเคราะห์กว่าหลายล้าน SNPs (ตำแหน่ง) บน DNA และรายงานผลมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์ และการแพทย์รองรับ

การตรวจ Geneus DNA ช่วยให้คุณทราบถึงเรื่องราวของตัวคุณเอง ผ่านแง่มุมที่มาจาก DNA ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น พันธุกรรมที่อยู่เบื้องหลังลักษณะต่างๆ ที่คุณมี, การแพ้สารอาหาร, ความเสี่ยงโรค, พรสวรรค์จาก DNA และอื่นๆ รวมกว่า 500 รายการ


มาตรฐานการรับรองระดับสากล

เพื่อความมั่นใจในข้อมูลเชิงลึกทางพันธุกรรม

... ...

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับโลก

ทุกตัวอย่าง DNA ตรวจวิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก CLIA และ CAP เพื่อคุณภาพที่สูงที่สุด
...

ชุดเก็บตัวอย่างมาตรฐาน U.S. FDA

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำลาย นำเข้าจาก Canada และผ่านการรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกา เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
...

ทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานระดับสูง

มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์และการแพทย์รองรับ เพื่อผลลัพธ์ที่ตรงตามมาตรฐานความถูกต้อง
...

คำแนะนำส่วนบุคคล

คําแนะนําการใช้ชีวิตตาม DNA และ Lifestyle ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล
...

วิเคราะห์จาก 20,000 ยีนเชิงลึก

เราใช้ Algorithm ในการตรวจยีนสูงถึง 10 ล้านตำแหน่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
...

ปรึกษากับคุณหมอส่วนตัว

บริการปรึกษาผลวิเคราะห์กับคุณหมอ เพื่อให้คำแนะนำส่วนบุคคล และวางแผนการมีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.533/2566
How We Analyze Your DNA th

เราวิเคราะห์ดีเอ็นเอของคุณอย่างไร

เราวิเคราะห์หาความแตกต่างของลำดับเบสที่ตำแหน่งหนึ่งๆ บนสายดีเอ็นเอ (DNA) ที่เรียกว่า “สนิปส์” หรือ SNPs (single nucleotide polymorphisms) สนิปส์ (SNPs) หรือการเปลี่ยนแปลงของเบสที่ตำแหน่งหนึ่งๆ นั้นเองที่ทำให้เราแต่ละคนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะภายนอก และส่งผลต่อการเกิดโรคหรือภาวะทางสุขภาพต่างๆ

ห้องปฏิบัติการของเราทำการสกัดดีเอ็นเอ (DNA) ออกมาจากเซลล์ในตัวอย่างน้ำลาย และเทคโนโลยีที่เราใช้ในการวิเคราะห์ DNA คือ Whole Genome Wide Array ที่คัดเลือกลำดับเบสมาจาก Whole Genome Sequencing และมีการออกแบบเป็นเฉพาะร่วมกับ Illumina inc. ผู้ผลิตชิปตรวจ DNA อันดับหนึ่งของโลก และได้รับการรับรองด้านความถูกต้องและแม่นยำ ด้วยมาตรฐานห้องปฏิบัติการ CAP Accredited และ CLIA Certified

มาร่วมค้นหาพรสวรรค์ และคำตอบของการมีสุขภาพดีอย่างยืนยาว
ไปกับ Geneus DNA กันเถอะ!
ติดต่อเราได้ที่
download download download
ไขความลับ DNA ของคุณ ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วคลิก

ดาวน์โหลด Geneus DNA Application

อัปเดตเรื่องราว DNA ได้ที่นี่

chat line chat facebook