Rated 4.98-stars across 2K+ reviews
Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews
Discover Your DNA
Discover Your DNA
500+ รายการ

การตรวจสุขภาพที่ Geneus DNA

ไขความลับสุขภาพไปกับ Geneus DNA รายงานผลกว่า 500+ รายการ
พร้อมคำแนะนำส่วนบุคคลโดยทีมแพทย์
ใช้เพียงตัวอย่างน้ำลาย

รู้ทุกอย่างได้ง่ายๆ จาก DNA

ไขความลับสุขภาพและพรสวรรค์ กว่า 500 รายการ
Health Risk & Diseases
report-2
Health Risk
คุณจะทราบถึงปัจจัยทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ในอนาคต
report-2
All About COVID-19
พันธุกรรมส่งผลต่อความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
report-2
Carrier Status
การได้ทราบว่าคุณเป็นพาหะของโรคทาง พันธุกรรม หรือไม่ จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับสุขภาพของลูกๆ ในอนาคต และสามารถนำผลไปประกอบการวางแผนการมีบุตรได้
report-2
Heart Health
การตรวจนี้ ช่วยให้ทราบความเสี่ยงโรคหัวใจ ที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
report-2
Brain Disorders
การตรวจนี้ ช่วยให้คุณเข้าใจถึงยีนที่ส่งผลต่อการทำงานของสมองและระบบประสาท
report-2
Premium Health Risk
การตรวจนี้ ช่วยให้ทราบความเสี่ยงจากปัจจัยทางพันธุกรรมในการเกิดโรคต่างๆ มากยิ่งขึ้น
report-2
Cardiovascular Disease Risk
การตรวจนี้ ช่วยให้ทราบความเสี่ยงจากปัจจัยทางพันธุกรรมต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด มากยิ่งขึ้น
Lifestyle & Beauty
report-2
Skin & Beauty
ค้นพบความลับจาก DNA ที่จะช่วยให้คุณดูแลผิวพรรณและความงามได้อย่างตรงจุด และเหมาะกับตัวเองมากยิ่งขึ้น
report-2
Sleep
ค้นพบ DNA ที่ส่งผลต่อการนอนหลับที่เฉพาะกับตัวคุณ
report-2
Pollution Sensitivity
กรายงานผลเรื่องนี้จะช่วยให้ทราบว่า คุณมีความเสี่ยงที่จะมีความไวต่อมลพิษทางอากาศแต่ละประเภทหรือไม่
report-2
Allergy
ค้นพบแนวโน้มในการเกิดอาการภูมิแพ้ต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว จากปัจจัยทางพันธุกรรม
Traits & Personalities
report-2
Personality Traits
ค้นพบความลับจาก DNA ที่จะช่วยให้คุณดูแลผิวพรรณและความงามได้อย่างตรงจุด และเหมาะกับตัวเองมากยิ่งขึ้น
report-2
Physical Traits
พันธุกรรมส่งผลต่อความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
report-2
Your DNA Character
การได้ทราบว่าคุณเป็นพาหะของโรคทาง พันธุกรรม หรือไม่ จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับสุขภาพของลูกๆ ในอนาคต และสามารถนำผลไปประกอบการวางแผนการมีบุตรได้
report-2
Ancestry
การตรวจนี้ ช่วยให้ทราบความเสี่ยงโรคหัวใจ ที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
report-2
Genetic Height
ความสูงเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่น งานวิจัย Meta-analysis ในคนเอเชีย 93,926 คน เผยถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและพันธุกรรมอย่างมีนัยสำคัญ
Nutrition
report-2
Vitamin & Minerals
คุณจะทราบว่าควรเพิ่มเสริมวิตามินและแร่ธาตุชนิดใดให้กับร่างกาย เพื่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้น
report-2
Nutrition
ร่างกายของเราแต่ละคนตอบสนองต่ออาหารแตกต่างกัน คุณจะทราบว่าอาหารชนิดใดที่มีประโยชน์ และอาหารชนิดใดควรหลีกเลี่ยง
Fitness & Weight loss
report-2
Fitness
ปลดล็อคศักยภาพของร่างกายในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปอีกขั้นอย่างตรงจุดมากขึ้น
report-2
Healthy Weight
วิธีการลดน้ำหนักที่เหมาะกับคุณ วิเคราะห์จากยีนจำนวนหลายร้อยยีนที่มีอิทธิพลต่อความไวต่อการลดน้ำหนักและไขมันด้วยวิธีการต่างๆ
Inborn Talents
report-2
Talents
ปลดล็อคความพิเศษและขีดจำกัดในตัวคุณ การตรวจนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงพรสวรรค์จากพันธุกรรมและรู้จักความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวมากขึ้น
Precision Medicine
report-2
Drug Response
Drug Response report จะช่วยให้ทราบว่า คุณมีการแปรผันทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อยาบางชนิดหรือไม่
report-2
Cancer Risk Screening (PRS)
การตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง ช่วยให้ทราบความเสี่ยงที่เกิดจากพันธุกรรมมะเร็ง เพื่อการวางแผนป้องกัน และลดความเสี่ยงได้อย่างตรงจุด
Exclusive Reports
report-2
Detoxification
ค้นพบยีนที่มีบทบาทสำคัญต่อความสามารถในการกำจัดและขับสารพิษออกจากร่างกาย
DNA Fun Facts
report-2
DNA Fun Facts
มาค้นพบเรื่องจริงสนุก ๆ ที่ DNA สามารถส่งผลกับเราได้เลย

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.533/2566

สร้างสุขภาพดีของคุณ ด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก DNA
พร้อมคำแนะนำที่ปฏิบัติได้จริง

ตรวจครั้งเดียวนำผลไปใช้ได้ตลอดชีวิต
Geneus DNA Premium Service
Premium Health + Talent
$ 359
500+ reports
ทุกรายงานผลใน Standard (250 reports) รวมถึง
 ความเสี่ยงโรคมะเร็งจากพันธุกรรม
 ความเสี่ยงโรคจากพันธุกรรมแบบเจาะลึก
 การรายงานผลด้านสุขภาพหัวใจ
 การรายงานผลด้านระบบการทำงานของสมอง
 การตอบสนองต่อยาแต่ละชนิด
 การกำจัดสารพิษในร่างกาย
 ส่วนสูงจากพันธุกรรม
 ความยาวของเทโลเมียร์
 ความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน
 ความเสี่ยงโรคข้อเสื่อม
 ความเสี่ยงต่อการแพ้ยา
 ฟรี! อัปเดตรายงานผลเรื่องใหม่ ๆ ไม่จำกัด
 ฟรี! ปรึกษาผลกับแพทย์แบบ 1-on-1
มาพร้อมกับรายงานมากกว่า 500 ฉบับ แบ่งเป็น 23 หมวด เริ่มตั้งแค่พรสวรรค์ไปจนถึง สุขภาพ และความเสี่ยงโรค และคำแนะนำจากแพทย์โดยตรงแบบ 1 ต่อ 1
ทุกรายงานผลใน Standard (250 reports) รวมถึง
 ความเสี่ยงโรคมะเร็งจากพันธุกรรม
 ความเสี่ยงโรคจากพันธุกรรมแบบเจาะลึก
 การรายงานผลด้านสุขภาพหัวใจ
 การรายงานผลด้านระบบการทำงานของสมอง
 การตอบสนองต่อยาแต่ละชนิด
 การกำจัดสารพิษในร่างกาย
 ส่วนสูงจากพันธุกรรม
 ความยาวของเทโลเมียร์
 ความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน
 ความเสี่ยงโรคข้อเสื่อม
 ความเสี่ยงต่อการแพ้ยา
 ฟรี! อัปเดตรายงานผลเรื่องใหม่ ๆ ไม่จำกัด
 ฟรี! ปรึกษาผลกับแพทย์แบบ 1-on-1
Geneus DNA Premium Service background
Geneus DNA Standard Service background
Geneus DNA Standard Service
Health + Talent
$ 259
250 reports
 พรสวรรค์จาก DNA
 DNA เชื้อชาติ
 ความเสี่ยงโรคพื้นฐาน
 ความไวต่ออาหารแต่ละชนิด
 วิตามินและแร่ธาตุที่ต้องการ
 ลักษณะนิสัยและลักษณะภายนอก
 คาแรคเตอร์จาก DNA
 อาการภูมิแพ้ต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
 การออกกำลังกายที่เหมาะกับตัวคุณ
 การลดน้ำหนักตาม DNA
 ผิวพรรณและความงาม
 พาหะของโรคทางพันธุกรรม
 ความเสี่ยงอาการ COVID-19 รุนแรง
 ความไวต่อมลพิษ
 คุณภาพการนอนหลับ
มาพร้อมกับรายงานมากกว่า 250 ฉบับ แบ่งเป็น 17 หมวด เริ่มตั้งแค่พรสวรรค์ไปจนถึง สุขภาพทั่วไป และความเสี่ยงโรค
 พรสวรรค์จาก DNA
 DNA เชื้อชาติ
 ความเสี่ยงโรคพื้นฐาน
 ความไวต่ออาหารแต่ละชนิด
 วิตามินและแร่ธาตุที่ต้องการ
 ลักษณะนิสัยและลักษณะภายนอก
 คาแรคเตอร์จาก DNA
 อาการภูมิแพ้ต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
 การออกกำลังกายที่เหมาะกับตัวคุณ
 การลดน้ำหนักตาม DNA
 ผิวพรรณและความงาม
 พาหะของโรคทางพันธุกรรม
 ความเสี่ยงอาการ COVID-19 รุนแรง
 ความไวต่อมลพิษ
 คุณภาพการนอนหลับ
download download download
ไขความลับ DNA ของคุณ ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วคลิก

ดาวน์โหลด Geneus DNA Application

อัปเดตเรื่องราว DNA ได้ที่นี่

chat line chat facebook