Rated 4.98-stars across 2K+ reviews
Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews Rated 4.98-stars across 2K+ reviews
Geneus DNA
รู้ทุกอย่าง ได้ช่างง่ายดาย แค่ใช้ “น้ำลาย” เท่านั้น Geneus DNA

ไขความลับสุขภาพเชิงลึกจากการตรวจ DNA รายงานผลกว่า 500+ รายการ วิเคราะห์จากเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ำลาย ครอบคลุมทั้งเรื่องอาหาร ภูมิแพ้ ความเสี่ยงในการเกิดโรค วางแผนลดน้ำหนัก รวมถึงพรสวรรค์จาก DNA เข้าใจพันธุกรรมเพื่อดูแลตัวคุณเอง และครอบครัวที่คุณรักได้อย่างตรงจุด ลึกถึงระดับ DNA ด้วยขั้นตอนง่ายๆ แค่ใช้น้ำลายเท่านั้น

สั่งซื้อชุดตรวจดีเอ็นเอ line contactติดต่อสอบถาม @geneus
hero-mobile

Geneus DNA รู้ทุกอย่าง ได้ช่างง่ายดาย แค่ใช้ “น้ำลาย” เท่านั้น

ไขความลับสุขภาพเชิงลึกจากการตรวจ DNA รายงานผลกว่า 500+ รายการ วิเคราะห์จากเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ำลาย ครอบคลุมทั้งเรื่องอาหาร ภูมิแพ้ ความเสี่ยงในการเกิดโรค วางแผนลดน้ำหนัก รวมถึงพรสวรรค์จาก DNA เข้าใจพันธุกรรมเพื่อดูแลตัวคุณเอง และครอบครัวที่คุณรักได้อย่างตรงจุด ลึกถึงระดับ DNA ด้วยขั้นตอนง่ายๆ แค่ใช้น้ำลายเท่านั้น

สั่งซื้อชุดตรวจดีเอ็นเอ line contactติดต่อสอบถาม @geneus
Geneus DNA Premium Service background
Geneus DNA Premium Service
Premium Health + Talent
$ 359
500+ reports
ทุกรายงานผลใน Standard (250 reports) รวมถึง
 ความเสี่ยงโรคมะเร็งจากพันธุกรรม
 ความเสี่ยงโรคจากพันธุกรรมแบบเจาะลึก
 ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
 การรายงานผลด้านสุขภาพหัวใจ
 การรายงานผลด้านระบบการทำงานของสมอง
 การตอบสนองต่อยาแต่ละชนิด
 การกำจัดสารพิษในร่างกาย
 ส่วนสูงจากพันธุกรรม
 ความยาวของเทโลเมียร์
 ความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน
 ความเสี่ยงโรคข้อเสื่อม
 ความเสี่ยงต่อการแพ้ยา
 กลุ่มพันธุกรรมและการอพยพย้ายถิ่น
 ฟรี! อัปเดตรายงานผลเรื่องใหม่ ๆ ไม่จำกัด
 ฟรี! ปรึกษาผลกับแพทย์แบบ 1-on-1
มาพร้อมกับรายงานมากกว่า 500 ฉบับ แบ่งเป็น 23 หมวด เริ่มตั้งแค่พรสวรรค์ไปจนถึง สุขภาพ และความเสี่ยงโรค และคำแนะนำจากแพทย์โดยตรงแบบ 1 ต่อ 1
ทุกรายงานผลใน Standard (250 reports) รวมถึง
 ความเสี่ยงโรคมะเร็งจากพันธุกรรม
 ความเสี่ยงโรคจากพันธุกรรมแบบเจาะลึก
 ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
 การรายงานผลด้านสุขภาพหัวใจ
 การรายงานผลด้านระบบการทำงานของสมอง
 การตอบสนองต่อยาแต่ละชนิด
 การกำจัดสารพิษในร่างกาย
 ส่วนสูงจากพันธุกรรม
 ความยาวของเทโลเมียร์
 ความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน
 ความเสี่ยงโรคข้อเสื่อม
 ความเสี่ยงต่อการแพ้ยา
 กลุ่มพันธุกรรมและการอพยพย้ายถิ่น
 ฟรี! อัปเดตรายงานผลเรื่องใหม่ ๆ ไม่จำกัด
 ฟรี! ปรึกษาผลกับแพทย์แบบ 1-on-1
Geneus DNA Premium Service background
Geneus DNA Standard Service background
Geneus DNA Standard Service
Health + Talent
$ 259
250 reports
 พรสวรรค์จาก DNA
 DNA เชื้อชาติ
 ความเสี่ยงโรคพื้นฐาน
 ความไวต่ออาหารแต่ละชนิด
 วิตามินและแร่ธาตุที่ต้องการ
 ลักษณะนิสัยและลักษณะภายนอก
 คาแรคเตอร์จาก DNA
 อาการภูมิแพ้ต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
 การออกกำลังกายที่เหมาะกับตัวคุณ
 การลดน้ำหนักตาม DNA
 ผิวพรรณและความงาม
 พาหะของโรคทางพันธุกรรม
 ความเสี่ยงอาการ COVID-19 รุนแรง
 ความไวต่อมลพิษ
 คุณภาพการนอนหลับ
 ABO Blood Group
 DNA Fun Facts
มาพร้อมกับรายงานมากกว่า 250 ฉบับ แบ่งเป็น 17 หมวด เริ่มตั้งแค่พรสวรรค์ไปจนถึง สุขภาพทั่วไป และความเสี่ยงโรค
 พรสวรรค์จาก DNA
 DNA เชื้อชาติ
 ความเสี่ยงโรคพื้นฐาน
 ความไวต่ออาหารแต่ละชนิด
 วิตามินและแร่ธาตุที่ต้องการ
 ลักษณะนิสัยและลักษณะภายนอก
 คาแรคเตอร์จาก DNA
 อาการภูมิแพ้ต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
 การออกกำลังกายที่เหมาะกับตัวคุณ
 การลดน้ำหนักตาม DNA
 ผิวพรรณและความงาม
 พาหะของโรคทางพันธุกรรม
 ความเสี่ยงอาการ COVID-19 รุนแรง
 ความไวต่อมลพิษ
 คุณภาพการนอนหลับ
 ABO Blood Group
 DNA Fun Facts
line contactติดต่อสอบถาม @geneus

Geneus DNA นวัตกรรมการตรวจ DNA และวิเคราะห์ผล อันดับ 1 ในไทย

เรามุ่งเน้นที่วิทยาศาสตร์ และข้อมูลพันธุกรรมเชิงลึก ที่มีงานวิจัยระดับโลกรองรับ
เพื่อช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น และเข้ากับ Lifestyle คุณมากที่สุด
M +
ข้อมูลมากกว่า 10 ล้านตำแหน่ง
ที่เราวิเคราะห์รายบุคคลอย่างละเอียด โดย Algorithm
เฉพาะทางพันธุศาสตร์การแพทย์
+
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้กว่าแสนคน
ที่เลือกให้เรา ช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น จากข้อมูลที่แม่นยำ
+
วิเคราะห์ยีนมากกว่า 20,000 ยีน
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผน การใช้ชีวิตที่ยืนยาว
+
มอบข้อมูลล้ำค่าแก่คุณ มากกว่า 500+ รายการ
ทั้งด้านความเสี่ยงโรค, พันธุกรรม, ภูมิแพ้ และสุขภาพด้านอื่นๆ

ทำไม Geneus DNA ถึงเป็นอันดับหนึ่ง

เพราะเราใส่ใจในทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณดูแลตัวเองและคนที่คุณรักได้ดียิ่งขึ้น
ด้วยรายงานผลเชิงลึก ที่เข้าใจง่าย นำไปปรับใช้ได้จริงกับ Lifestyle ของคุณ
รู้ก่อน…ก็ดีกว่า!
...
...
...

อาหารและโภชนาการ

ค้นหาวิตามินและแร่ธาตุที่คุณต้องการเพิ่มเติมเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของคุณ
...

DNA บรรพบุรุษ

ค้นพบว่าเราพบหลักฐานเกี่ยวกับบรรพบุรุษของคุณจากที่ใดทั่วโลก
...

ภูมิแพ้

ค้นพบแนวโน้มในการเกิดอาการภูมิแพ้ต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว จากปัจจัยทางพันธุกรรม
...

ค้นหาความเสี่ยงและป้องกันโรคมะเร็ง

ตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งและช่วยให้ทราบความเสี่ยงมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรม
...

เภสัชพันธุศาสตร์ที่แม่นยำ

จะช่วยให้ทราบว่า คุณมีการแปรผันทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อยาบางชนิดหรือไม่
...

สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

ช่วยให้ทราบความเสี่ยงโรคหัวใจ ที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
...

ความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อสุขภาพและโรค

คุณจะทราบถึงปัจจัยทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ในอนาคต
...

ความสามารถพิเศษและจุดแข็ง

ปลดล็อคความพิเศษและขีดจำกัดในตัวคุณ การตรวจนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงพรสวรรค์จากพันธุกรรม
...

การลดน้ำหนักและการออกกำลังกาย

ปลดล็อคศักยภาพของร่างกายในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายและวิธีการลดน้ำหนักที่เหมาะกับคุณ
personalized-lifestyle
มากกว่าแค่การรู้ผล
เราช่วยวางแผนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม
Geneus DNA ไม่หยุดแค่การรายงานผล เรานำทุกหัวข้อที่ครอบคลุมในทุก Lifestyle มาปรับ และออกแบบการใช้ชีวิต ตามโปรไฟล์พันธุกรรมเฉพาะบุคคล โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คุณมีชีวิตและสุขภาพที่ดีอย่างยืนยาว
embrace-your-dna-journey
ร่วมดูแล
และเดินทางไปกับคุณตลอดชีวิต
ในทุกช่วงอายุของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะวิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ เพื่อนำเสนอหัวข้อการรายงานผลใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพคุณไปตลอดชีวิต และแจ้งเตือนคุณก่อนใครบน Application Geneus DNA
...
ไขความลับพันธุกรรม
ไปกับ Geneus DNA
เพียง 3 ขั้นตอน ง่ายๆ
ทำได้ที่บ้าน
...
step-1

Simple Saliva Swab

เก็บตัวอย่างน้ำลาย ง่ายๆ ได้ที่บ้าน ด้วย Saliva Swab โดยถูบริเวณกระพุ้งแก้มเบาๆ ข้างละ 15 ครั้ง
step-2-domni

Send it Back

ส่งกลับมาที่ Geneus DNA เพื่อวิเคราะห์ผล
step-3

Discover

เข้าใจตัวเอง ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รู้ทุกข้อมูลสุขภาพสุดล้ำค่าบน App Geneus DNA

มาตรฐานการรับรองระดับสากล

เพื่อความมั่นใจในข้อมูลเชิงลึกทางพันธุกรรม

... ...

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับโลก

ทุกตัวอย่าง DNA ตรวจวิเคราะห์โดย ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก CLIA และ CAP เพื่อคุณภาพที่สูงที่สุด
...

ชุดเก็บตัวอย่างมาตรฐาน U.S. FDA

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำลาย นำเข้าจาก Canada และผ่านการรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกา เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
...

ทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานระดับสูง

มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์และการแพทย์รองรับ เพื่อผลลัพธ์ที่ตรงตามมาตรฐานความถูกต้อง
...

คำแนะนำส่วนบุคคล

คําแนะนําการใช้ชีวิตตาม DNA และ Lifestyle ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล
...

วิเคราะห์จาก 20,000 ยีนเชิงลึก

เราใช้ Algorithm ในการตรวจยีนสูงถึง 10 ล้านตำแหน่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
...

ปรึกษากับคุณหมอส่วนตัว

บริการปรึกษาผลวิเคราะห์กับคุณหมอ เพื่อให้คำแนะนำส่วนบุคคล และวางแผนการมีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.533/2566
มากกว่าการตรวจแล้วได้รู้

คือ การรู้ แล้วมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้จริง

gatta-cafe

GATTA CAfe

จิบกาแฟที่สร้างจาก DNA คุณ
คาเฟ่ Specialty แห่งเดียวในไทย ที่สร้างเครื่องดื่มจากส่วนผสมที่เข้ากับ DNA ของคุณ เพื่อสุขภาพ และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
care logo-care

CARE

วิตามินเฉพาะบุคคล
วิตามินโดยทีมแพทย์ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งปัญหาสุขภาพ และความเสี่ยงพันธุกรรม สำหรับคุณโดยเฉพาะ
jelly-care logo-jelly-care

Jelly Care

ดูแลสารอาหารเจ้าตัวน้อย
เจลลี่วิตามินแสนอร่อย เต็มไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ด้วยสารสกัดนำเข้าจาก USA และ Germany

พบกับ Geneus DNA ใกล้บ้านคุณ

Siam Square One, 2nd Floor

   (+66)64-795-5959

ICONSIAM, 5th Floor

   (+66)95-697-8966

Seacon Square, G Floor

   (+66)63-916-6999

Park Silom, L Floor

   (+66)96-0798822
line contactติดต่อสอบถาม @geneus
เราพร้อมเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยืนยาว

...
Alek Teeradetch

@AlekTOfficial

...
Art Pakpoom

@artpakpoom_j

...
God & Richy

@richyoranate

...
Golf Pichaya

@GolfPichaya

...
Kan Kantathavorn

@kankantathavorn

...
Kayavine

@Kayavine

...
Newclear

@NewclearHansa

...
Nulek Phattharawadee

@Nulek_gaga

...
Ple-June

@ple_nakorn - @june_kasama

...
Jannine Weigel

@jannineweigel

...
Bam Pitipat

@BamPitipat

...
Un-Ja

@unpuwanart

download download download
ไขความลับ DNA ของคุณ ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วคลิก

ดาวน์โหลด Geneus DNA Application

อัปเดตเรื่องราว DNA ได้ที่นี่

chat line chat facebook